certyfikat PL

Certyfikat Partnera

FORMY PŁATNOŚCI:

- Gotówka

- Płatność ratalna - Mediraty

- Karty płatnicze

 

Personel medyczny

Prywatne Centrum Stomatologiczne - Oleśnica
________________________________________
Lek. stom. Maciej Kozłowski
/ właściciel i kierownik Prywatnego Centrum Stomatologicznego /
1987 - ukończenie Akademii medycznej we Wrocławiu
1988 - otwarcie gabinetu stomatologicznego w Oleśnicy
1991 - specjalizacja ze stomatologii ogólnej
1991 - otwarcie drugiego gabinetu w Oleśnicy
1992 - otwarcie gabinetu w Twardogórze
1998 - otwarcie Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Prywatne Centrum Stomatologiczne
2001 - otwarcie zmodernizowanej przychodni stomatologicznej w Oleśnicy w ramach NZOZ PCS
2007 - rozpoczęcie specjalizacji drugiego stopnia ze stomatologii zachowawczej z endodoncją
2009 - otwarcie filii PCS w Namysłowie
2010 - otwarcie filii PCS w Ostrzeszowie
2013 - otwarcie filii PCS w Wieruszowie
2014 - otwarcie filii PCS we Wrocławiu
2015 - otwarcie filii PCS w Oławie

Lek. stom. Maria Babczyszyn
1980 - ukończenie Akademii Medycznej we Wrocławiu
1985 - specjalizacja ze stomatologii ogólnej

1992 -specjalizacja z protetyki stomatologicznej

Lek. stom. Maciej Dobrzyński
2004 - ukończenie Akademii Medycznej we Wrocławiu
2010 - specjalizacja ze stomatologii zachowawczej z endodoncją
2012- doktorat z nauk medycznych w zakresie medycyny

2016-specjalizacja z ortodoncji

Chirurg stom . Piotr Bilski

1995 - ukończenie Akademii Medycznej we Wrocławiu
2007 - specjalizacja drugiego stopnia z chirurgii stomatologicznej

Chirurg stom. Joanna Jodłowska-Olewińska
2000 - ukończenie Akademii Medycznej we Wrocławiu
2007 - specjalizacja z chirurgii stomatologicznej

Chirurg szczękowo-twarzowy dr n. med. Andrzej Komorski
1980 - ukończenie Akademii Medycznej we Wrocławiu
1983 - specjalizacja z chirurgii stomatologicznej
1987 - specjalizacja z chirurgii szczękowej
2002 - doktorat z nauk medycznych w zakresie stomatologii chirurgii szczękowo-twarzowej

Lek. stom. specjalista protetyki Anna Jaskuła
1974 - ukończenie Akademii Medycznej we Wrocławiu
1978 - specjalizacja pierwszego stopnia ze stomatologii ogólnej
1984 - specjalizacja drugiego stopnia z protetyki stomatologicznej

Lek.stomatolog-implantolog Przemysław Nowak

1989-ukończenie Akademii Medycznej w Katowicach

Lek. stom. ortodonta Dagmar Slami

2001 - ukończenie Akademii Medycznej we Wrocławiu
2012 - doktorat z nauk medycznych w zakresie medycyny

Lek. anestezjolog Jarosław Masternak
1983 - ukończenie Akademii Medycznej we Wrocławiu
1987 - specjalizacja pierwszego stopnia z anestezjologii i intensywnej terapii
1996 - specjalizacja drugiego stopnia z anestezjologii i intensywnej terapii

Lek. stom. Justyna Baran
2013 - ukończenie Akademii Medycznej we Wrocławiu
2015 - rozpoczęcie specjalizacji z protetyki stomatologicznej

Lek. stom. Michał Biały
2011 - ukończenie Akademii Medycznej we Wrocławiu
2015 - rozpoczęcie specjalizacji z protetyki stomatologicznej

Lek. stom. Beata Kil-Rybczyńska
2011 - ukończenie Akademii Medycznej we Wrocławiu
2015 - rozpoczęcie specjalizacji ze stomatologii zachowawczej z endodoncją

Lek. stom. Ewelina Bryła

2011-ukończenie Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

2016- rozpoczęcie specjalizacji ze stomatologii zachowawczej z endodoncją

Lek. stom. Anna Kozimor-Drużbiak

2016 - ukończenie Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

2018 - rozpoczęcie specjalizacji z chirurgii stomatologicznej

Lek. stom. Anna Magusiak

ukończenie Akademii Medycznej we Wrocławiu

2017 - rozpoczęcie specjalizacji z chirurgii stomatologicznej

 Lek.stom.stażysta - Jan Kiryk

 

Psycholog-Logopeda - Sylwia Kozłowska

2015 - ukończenie Uniwersytetu Humanistycznospołecznego we Wrocławiu

2017 - ukończenie Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu- Logopedia Kliniczna

 Średni personel medyczny

pielęgniarka - Renata Zwierz
1994 - ukończenie Liceum Medycznego w Oleśnicy
2013 - ukończenie Policealnej Szkoły Medycznej we Wrocławiu, kierunek - asystentka stomatologiczna - dyplom asystentki stomatologicznej

pielęgniarka anestezjologiczna - Agata Piątkowska
1985 - ukończenie Liceum Medycznego w Oleśnicy
1994 - ukończenie kursu pielęgniarki anestezjologicznej
2011 - licencjat pielęgniarstwa
2014 - ukończenie Policealnej Szkoły Medycznej we Wrocławiu, kierunek - asystentka stomatologiczna - dyplom asystentki stomatologicznej

rejestratorka - Agnieszka Łacna
1995 - ukończenie Liceum Ogólnokształcącego w Oleśnicy
1997 - ukończenie Policealnego Studium Ekonomicznego
2014 - ukończenie Policealnej Szkoły Medycznej we Wrocławiu, kierunek - asystentka stomatologiczna - dyplom asystentki stomatologicznej

pielęgniarka anestezjologiczna - Małgorzata Hoza
1987 - ukończenie Liceum Medycznego w Oleśnicy
2001 - ukończenie kursu pielęgniarki anestezjologicznej

asystentka stomatologiczna - Joanna Żeglińska
1992 - ukończenie Liceum Ogólnokształcącego w Oleśnicy
2000 - ukończenie Policealnego Studium Ekonomicznego
2014 - ukończenie Policealnej Szkoły Medycznej we Wrocławiu, kierunek -asystentka stomatologiczna - dyplom asystentki stomatologicznej

technik dentystyczny - Bartłomiej Nowak
2007 - ukończenie Prywatnego Policealnego Studium Techniki Dentystycznej we Wrocławiu

asystentka stomatologiczna - Marta Jonak
2013 – ukończenie Policealnej Szkoły Medycznej we Wrocławiu
2014 – uzyskanie dyplomu asystentki stomatologicznej

 asystentka stomatologiczna - Paulina Koclejda

2016 - Policealna Szkoła Medyczna we Wrocławiu

 kierunek - higienistka stomatologiczna

Prywatne Centrum Stomatologiczne  - filia we Wrocławiu
________________________________________

Lek. stom. Beata Lewicka-Rojek
1983 - ukończenie Akademii Medycznej we Wrocławiu
1988 - uzyskanie specjalizacji I stopnia ze stomatologii ogólnej
Lek. stom. Magdalena Wirzman
2004- ukończenie Akademii Medycznej we Wrocławiu
2016 - rozpoczęcie specjalizacji ze stomatologii zachowawczej z endodoncją
Lek.stom.- Agnieszka Urbańska
2003 - ukończenie Akademii Medycznej we Wrocławiu
2016 - specjalizacja drugiego stopnia ze stomatologii dziecięcej
Lek. stom. - Magdalena Mendak - Ziółko
2001 - ukończenie Akademii Medycznej we Wrocławiu
2010 - doktorat z nauk medycznych w zakresie stomatologii
2015 - specjalizacja drugiego stopnia z periodontologii
Chirurg stom. Piotr Bilski
1995 - ukończenie Akademii Medycznej we Wrocławiu
2007 - specjalizacja drugiego stopnia z chirurgii stomatologicznej
Chirurg stom. Joanna Jodłowska-Olewińska
2000 - ukończenie Akademii Medycznej we Wrocławiu
2007 - specjalizacja z chirurgii stomatologicznej
Lek. stom. ortodonta Dagmar Slami
2001 - ukończenie Akademii Medycznej we Wrocławiu
2012 - doktorat z nauk medycznych w zakresie medycyny

Średni personel medyczny

 

asystentka stomatologiczna - Zuzanna Jacheć
2017 - ukończenie Policealnej Szkoły Medycznej we Wrocławiu
Dyplom Asystentki Stomatologicznej
  
asystentka stomatologiczna - Barbara Welzer
Policealne StudiumTEBEDUKACJA

Prywatne Centrum Stomatologiczne  - filia w Oławie
________________________________________

Lek. stom. Andrzej Wojciechowicz
1982 - ukończenie Akademii Medycznej we Wrocławiu
1990 - specjalizacja z chirurgii stomatologicznej
Lek. stom. Agnieszka Wolska
2009 - ukończenie Akademii Medycznej we Wrocławiu
2012 - rozpoczęcie specjalizacji ze stomatologii zachowawczej z endodoncją
Lek. stom. ortodonta Dagmar Slami
2001 - ukończenie Akademii Medycznej we Wrocławiu
2012 - doktorat z nauk medycznych w zakresie medycyny


Lek. stom. Michał Biały

2011 - ukończenie Akademii Medycznej we Wrocławiu
2015 - rozpoczęcie specjalizacji z protetyki stomatologicznej

 

Średni personel medyczny

asystentka stomatologiczna-Bożena Hyży

2015-ukończenie Policealnej Szkoły Medycznej we Wrocławiu
        Dyplom Asystentki Stomatologicznej
2016-Dyplom Higienistki Stomatologicznej

 

 

Prywatne Centrum Stomatologiczne - filia w Namysłowie
________________________________________

Chirurg stom. Joanna Jodłowska-Olewińska
2000 - ukończenie Akademii Medycznej we Wrocławiu
2007 - specjalizacja z chirurgii stomatologicznej

Lek.anestezjolog  Marzena  Janków-Roszczypała
1989 - ukończenie Akademii Medycznej we Wrocławiu
2010 - specjalizacja z anestezjologii i intensywnej terapii

Lek.anestezjolog Paweł Nawrat

1995- ukończenie Akademii Medycznej we Wrocławiu

2003-specjalizacja z anestezjologii i intensywnej terapii

 

Średni personel medyczny

pielęgniarka anestezjologiczna - Maria Dempniak
1978 - Ukończenie Liceum Medycznego w Brzegu
2002 - Kurs pielęgniarstwa anestezjologicznego

pielęgniarka anestezjologiczna - TERESA PONIEWIERSKA

1987 - ukończenie Liceum Medycznego w Brzegu

pielęgniarz - Dariusz Florczak
1985 - Uzyskanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarza
2013 - Uzyskanie tytułu pielęgniarza specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego

pielęgniarka anestezjologiczna- Halina Sutowicz
2000 - Uzyskanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki

pielęgniarka - Krystyna Szafran
2003 - Ukończenie Medycznego Studium Zawodowego w Opolu

pielęgniarka - Beata Dąbrówna
1994 - Ukończenie Liceum Medycznego w Kępnie

 pielęgniarka - MONIKA DYK

1993- ukończenie Liceum Medycznego w Oleśnicy

Prywatne Centrum Stomatologiczne - filia w Wieruszowie
________________________________________

Lek. anestezjolog Dariusz Pilarski
1987 - ukończenie Akademii Medycznej w Łodzi
1994 - specjalizacja pierwszego stopnia z anestezjologii i intensywnej terapii
2003 - specjalizacja drugiego stopnia z anestezjologii i intensywnej terapii

 

Chirurg stom. Piotr Bilski

1995 - ukończenie Akademii Medycznej we Wrocławiu
2007 - specjalizacja drugiego stopnia z chirurgii stomatologicznej

Średni personel medyczny

pielęgniarka anestezjologiczna  - Renata Sikora
1987 - ukończenie kursu z pielęgniarstwa anestezjologicznego
asystentka stomatologiczna
pielęgniarka -  Ewa Pawlak
2009 - ukończenie kursu w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego